Bal 3 Millioune Kanner an Haiti brauchen humanitär Hëllef

2016 nämlech ass d’Land vum Hurrikan Matthew an 2017 vum Hurrikan Irma getraff ginn. Beim Hurrikan Irma, engem vun deene …
(Orginal – Story lesen…)