Asus ZenBook Duo – Laptop với màn hình phụ trên bàn phím

Điểm nhấn của sản phẩm là sở hữu đến 2 màn hình, với màn hình chính 14-inch và một màn hình phụ thứ 2, mang tên gọi ScreenPad Plus, được bố trí phía trên bàn phím và sát với màn hình chính.
(Orginal – Story lesen…)