AMD Summit Ridge vs. Pinnacle Ridge beim Monero-Mining

Eini­ge Mona­te lang war Cryp­ton­ight-Mining mit CPUs in den Hin­ter­grund getre­ten, denn eini­ge Fir­men hat­ten …
(Orginal – Story lesen…)