AMD Ryzen 3000 und der AGESA-“Wahnsinn”

Bei den Reviews zu AMDs neu­en Ryzen-Pro­zes­so­ren der drit­ten Genera­ti­on (“Matis­se”) konn­te AMD sich über …
(Orginal – Story lesen…)